بسم الله الرحمن الرحیم

داعش؛ قلب حقیقت اسلام!
پس از واقعه ترروریستی پاریس در حمله به دفتر مجله شارلی هبدو(مجله موهن به پیامبر اسلام) و شکل گیری فضای منفی بر ضد اسلام در اروپا، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای...
بیشتر بخوانید